Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Gegevens van de ondernemer

Primal Dog Food BV
Peter Opdenacker/Mieke Verleysen
Emiel Van Dorenlaan 120
3600 GENK
Telefoonnummer: +32 (0) 468/205 250
E-mailadres: info@primaldogfood.be
BTW-nr: 0772.606.186

2. Definities

Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

3. Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 
Indien u als handelaar wenst aan te kopen bij Primal Dog Food, dient u via email contact op te nemen.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële, tekstuele of prijsfouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Primal Dog Food. 

Primal Dog Food is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Primal Dog Food.

4. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld en zijn ten laste van de koper.
Kortingsacties zijn niet geldig op sets (bijvoorbeeld: set ringmouwen, set van 6 verstekken, set van 6 grote IGP-tenten, ...)

5. Betaling

De consument heeft verschillende mogelijkheden om de bestelling te betalen. 
Bij leveringen aan huis (koerierdienst) dient de betaling steeds voor het verzenden van het pakket, op de rekening van Primal Dog Food te staan. 
Bij afhaling van uw bestelling, kan de consument cash, via bancontact of met de payconiq-app betalen in de fysieke winkel.
Indien de klant via overschrijving zal betalen, geeft Primal Dog Food de klant 7 werkdagen de tijd om de overschrijving in orde te brengen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de 7 werkdagen op de rekening van Primal Dog Food staat, wordt de bestelling geannuleerd door Primal Dog Food.

Levering via diepvriestransport: U betaalt uw bestelling via de webshop met de aangeboden betalingsmogelijkheden of bij levering via bancontact. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.   

6. Levering

De verzendkosten betreffende leveringen, kan u terugvinden op de website. Diepvriestransport kan enkel gekozen worden bij het transport van diepgevroren artikelen. Indien er enkel hondensportmateriaal aangekocht wordt, is diepvriestransport niet van toepassing, maar de standaardverzendmethode wel.

Opgelet: de verzendkosten worden berekend op het bedrag inclusief BTW. Indien u besteld vanuit een ander land dan België en de BTW dient verlegd te worden, dient u eventueel de verzendkosten nog bij te betalen indien u hierdoor na het aftrekken van de BTW onder het bedrag voor gratis verzending uitkomt. Dit wordt u via email medegedeeld. Artikelen worden verstuurd nadat het volledige bedrag voldaan is.

Na ontvangst van betaling zal Primal Dog Food de bestelling zo spoedig mogelijk versturen via koerierdienst, in de schoolvakanties kan de levering via koeriersdienst met een kleine vertraging gebeuren. Indien de koerierdienst het pakket niet kan afleveren, en het pakket niet afgehaald wordt in het pick-up punt, zal het artikel terugbetaald worden. Dit bedrag wordt sowieso in mindering gebracht met de verzendkosten en transactiekosten, ook al had u recht op gratis verzending.

Primal Dog Food is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel. Er wordt niet geleverd aan een postbusadres. Bij bestellingen uit buitenland kunnen extra verzendkosten doorgerekend worden aan de klant. De verzending van de bestelling wordt on-hold gezet, totdat de bijkomende betaling voldaan wordt. De klant wordt op de hoogte gebracht indien er bijkomende kosten doorgerekend gaan worden.

Alle artikelen uit de webshop zijn voorradig, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Indien u een artikel wenst te bestellen dat niet voorradig is, kan u dit via email bestellen bij Primal Dog Food. Het is ook mogelijk dat de laatste stuks van een artikel net in de winkel verkocht zijn en dan toch niet meer voorradig zijn. Primal Dog Food brengt de klant hiervan steeds op de hoogte via e-mail.

Om de afvalberg te verkleinen, hergebruiken wij zoveel mogelijk verpakkings- en opvulmateriaal van onze leveranciers voor het versturen van uw bestelling.

7. Herroepingsrecht - retourneren

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Primal Dog Food retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Primal Dog Food. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Na 14 kalenderdagen, na ontvangst van uw bestelling, is het niet meer mogelijk om beroep te doen op uw herroepingsrecht. De aankoop is dan definitief.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending en transactiekosten voor uw rekening.
Indien u een bedrag betaald heeft, zal Primal Dog Food dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Primal Dog Food. Indien u niet in aanmerking kwam voor de gratis verzending, worden de verzendkosten niet terugbetaald. In dit geval wordt dus enkel het artikel of de artikelen terugbetaald.
Uitzondering maatwerk en/of persoonsgebonden bestellingen speciaal op maat bestelde producten of specifieke bestellingen die niet in het standaard gamma zitten, via de (web)winkel van Primal Dog Food, worden volgens de door de koper ingevoerde specificatie gemaakt of besteld. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Eveneens zijn voeding en snacks uitgesloten op het herroepingsrecht vermits dit producten zijn die snel kunnen bederven of verouderen.

Soldenartikelen, laatste stuks artikelen of afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden! 
Diepvriesartikelen worden niet geruild!

8. Garantie

De wettelijke garantie van 2 jaar wordt gehanteerd door Primal Dog Food, echter, deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. 
Deze garantie geldt niet op voeding, snacks en aanverwanten.

9. Privacy

Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen en voor het versturen van nieuwigheden en informatie over ons bedrijf.

De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

Primal Dog Food verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

Primal Dog Food geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

10. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming vermenigvuldigd of gekopieerd worden.